Текстилна рефлектирачка фолија Thermoflex Plus

дебелина
180 µm
време за трансфер
2 - 3 сек.; 10 сек.
температура на пране
до 30°С
натиск
3~4bar
температура на трансфер
150°С

Карактеристики

Димензии
0.50м/25м
Опис
 • Thermoflex Plus - текстилна рефлектирачка флекс фолија со полиестерна подлошка
 • Употреба: врз работни одела, униформи, чанти, спортски екипи и др. - ја зголемува видливоста и безопасноста
 • Сечење на катер и термотрансфер врз необработен текстил (памук, полиестер и смеси од истите)
Спецификации
 • Материјалот одговара на барањата на EN ISO 20471
 • Температура на трансфер: 150°С
 • Време за трансфер: 1-ва стапка: 2 -3 сек.; 2-ра стапка: 10 сек.
 • Притисок: среден 3~4 бара
 • Отстранувањње на подлошката: ладно
 • Перење: до 30°С
  • да не се користи белило или други агресивни препарати
  • не се препорачува хемиско чистење
  • материјалот не е погоден за центрофугирање
Документација
Текстилно светлоотразително фолио Thermoflex Plus Siser

Рефлектирачка флекс фолија (180 микрони)

споредување

СРОДНИ ПРОИЗВОДИ