SpraJet

Машина за обработка на текстил преди директен печат SpraJet

Машина за обработка на текстил пред директен печат


Опис

  • 2 млазници, кои индивидуално можат да се вклучат или изклучат
  • Максимална површина на прскање: 40см х 50см
    • ширината се регулира со помош на млазниците
    • должината е поделена на 5 еднакви делови
  • Насока на прскање: единечен и двонасочен
  • Два 5 литарски резервоари
  • Прекинувачки вентил за секој резервоар
  • Контролниот панел е лесен за управување

СРОДНИ ПРОИЗВОДИ