PRETREATmaker IV

Машина за предварителна обработка на текстил за директен печат

Машина за предтретман на текстил за директен печат


Опис

 • Многуфазен чекорен мотор
 • 4 млазници, кои индивидуално можат да се вклучат или изклучат
 • Максимална површина на прскање: 40см ширина х 60см должина
  • ширината се регулира преку вклучување и исклучување на млазниците
  • должината се регулира во интервали од 2см
 • Насока на прскање: единечен и двонасочен
 • Прекинувачкиот вентил овозможува користење на 2 различни течности за обработка
 • Отворен интерфејс, преку кој уредот може да се програмира директно преку системот за
  клиентски порачки или принтање на баркод. Таа функција го поедноставува и го убрзува работниот процес
 • Функција за автоматско чистење на интервали

СРОДНИ ПРОИЗВОДИ