ПОМОШНИ МАШИНИ


Помошни машини

  • Машина за предварителна обработка на текстил за директен печат

    PRETREATmaker IV

    Машина за предтретман на текстил за директен печат

  • Машина за огъване на алуминивеи профили за 3D букви

    DSD-L130M

    Машина за автоматско виткање на алуминиумски профили за 3D букви

Опции