Машина за топол печат TIC HSA 1218

Производител: TIC

Автоматска машина за топол печат


Опис

  • Област на загревање: 120 мм х 180 мм
  • Моќност на греачот: 1500W
  • Максимален притисок: 1600 кг
  • Вертикален од: 60 мм
  • Хоризонтален од: 200 мм
  • Димензии (мм): должина 638 х ширина 870 х висина 1642
  • Примена: топол печат на пластика, кожа, хартија, дрво и др.