Катер RX II-101S

Режещ плотер GCC RX II

Производител: GCC

Професионален катер со серво управување и камера за прецизно катирање по контура


Опис

 • Ширина на катирање: 101 см
 • Максимален притисок: 600 г
 • 10 м должина на катирање без изместување на фолијата
 • Брзина на катирање до 1530 мм/сек
 • Максимална дебелина на материјалот 0.8 мм
 • Врска со компјутерот преку USB/serial port/LAN мрежа
 • Интуитивен touch-screen контролен панел
 • Автоматски систем за откривање на отпечатените пасери (AAS II)
 • Индивидуалните пасери ја распознаваат посоката на печат и не е потребно медијата да се завртува
 • Напредни можности: функција за штанцовање
 • Tangential Mode: катира сложени графики, при што дава остри агли и елегантни контури, дури и при дебели материјали
 • Auto Cut Off: автоматско катирање - го олеснува работниот процес при сериско производство
 • Систем за оптегнување на фолијата
 • Multi-pressure Pinch Rollers: три подесувања за натисокот за различен тип на медија
 • Го катира фајлот на секции за поголема прецизност

СРОДНИ ПРОИЗВОДИ