ДВОЙНОЛЕПЛИВИ МОНТАЖНИ ФОЛИИ


Монтажни фолиа

Двойно лепящи на ролка за ламиниране на гладки повърхности

 
дебелина
лепило
сила на залепване
Двострано леплива монтажна фолија ORABOND 4040
дебелина0.012мм
лепилополиакрилатно
сила на залепване11 N/25mm
Двострано леплива монтажна фолија ORABOND 4040D
дебелина0.012мм
лепилополиакрилатно
сила на залепване11 N/25mm
Двострано леплива монтажна фолија ORABOND 4052
дебелина0.012мм
лепилосолвентно полиакрилатно
сила на залепване11 N/25mm
Двострано леплива монтажна фолија ORABOND 4032D
дебелина0.012мм
лепилосолвентно полиакрилатно
сила на залепване11 N/25mm
Двострано леплива монтажна фолија DAP3680
дебелина0.042мм
лепилосолвентно
сила на залепване>15 N/25mm
Двострано леплива монтажна фолија T1010S
дебелина
лепилосолвентно
сила на залепване
Двострано леплива монтажна фолија T1010SD
дебелина
лепилосолвентно
сила на залепване