Нагризувачки агент Tampodur Aquatech AP

Производител: Kopimask

Водно-базиран реактив за нагризување на челични клишеа


Опис

 • Водно-базиран реактив за нагризување на челични клишеа Tampodur
 • Пакување: производот е во форма на прав во пакувања по 100гр
 • Начин на употреба:
  • 1бр. пакувањето се растворува во 1л дестилирана вода
  • Се добива раствор, со кој може да се обработат 25-30 челични клишеа со димензии 100мм х 100мм
  • Дознај повеќе тука

Нагризувачки агент Tampodur Aquatech AP

Производител: Kopimask

Водно-базиран реактив за нагризување на челични клишеа


Опис

 • Водно-базиран реактив за нагризување на челични клишеа Tampodur
 • Пакување: производот е во форма на прав во пакувања по 100гр
 • Начин на употреба:
  • 1бр. пакувањето се растворува во 1л дестилирана вода
  • Се добива раствор, со кој може да се обработат 25-30 челични клишеа со димензии 100мм х 100мм
  • Дознај повеќе тука

СРОДНИ ПРОИЗВОДИ


СРОДНИ ПРОИЗВОДИ