Еко картон Katz Board

печат
UV
плътност
0,54 г/см3
приложение
вътрешно

Карактеристики

Димензии
Ш х Д (мм)Дебелини (мм)
1220 х 24403
Опис
  • Еко плочи од дрвенести влакна и рециклирана хартија
  • Директен дигитален, двостран печат
  • Начин на обработка:сечење со рутер, осцилирачки и макетен нож, перфорирање
  • Употреба: POS дисплеи, рекламни сталажи, исправени фигури и др.

Еко плочи за директен двостран печат

споредување

СРОДНИ ПРОИЗВОДИ