МЕТАЛНИ СТОЙКИ И ТАБЕЛИ

Метални табели

Метални табели

Табели за рекламни надписи

 
Цена без ДДС
Метална табела за стена и стълб
Цена без ДДСот 24,00лв до 40,00лв/бр.
Метална табела - тип пирамида
Цена без ДДСот 67,00лв до 78,00лв/бр.

Метални стойки

Метални стойки

Вертикални и хоризонтални рекламни стойки

 
Цена без ДДС
Метална вертикална стойка
Цена без ДДСот 37,00лв до 50,00лв/бр.
Метална хоризонтална стойка
Цена без ДДС36,00лв/бр.