МЕТАЛНИ СТОЙКИ И ТАБЕЛИ

Метални табели

Метални табели

Табели за рекламни надписи

 
Цена без ДДС
Метална табела за стена и стълб
Цена без ДДСот 25,00лв до 50,00лв/бр.
Метална табела - тип пирамида
Цена без ДДСот 80,00лв до 90,00лв/бр.

Метални стойки

Метални стойки

Вертикални и хоризонтални рекламни стойки

 
Цена без ДДС
Метална вертикална стойка
Цена без ДДСот 48,00лв до 63,00лв/бр.
Метална хоризонтална стойка
Цена без ДДС48,00лв/бр.