ХОЛДЕРИ И ДИСТАНЦИОНЕРИ


Холдери

Холдери, дистационери, декоративни капачки, рафтоносачи

 
Цена без ДДС
Дистанционер за 3D букви
Цена без ДДС0,50лв/к-кт
Декоративни капачки за табели
Цена без ДДСот 1,50лв до 2,20лв/бр.
Дистанционери за табели
Цена без ДДСот 1,60лв до 6,50лв/бр.
Холдери за табели
Цена без ДДС5,00лв/бр.
Холдер за стъкло
Цена без ДДС8,00лв/бр.
Холдер за стоманено въже CF1-01
Цена без ДДС6,00лв/бр.
Холдер за стоманено въже CF2-01
Цена без ДДС10,00лв/бр.
Холдер за стоманено въже CF5-01
Цена без ДДС12,00лв/бр.
Рафтоносач за табели CF1-02
Цена без ДДС4,00лв/бр.
Рафтоносач за въже
Цена без ДДСот 2,00лв до 3,50лв/бр.
повече