ЛАМИНАТИ

Мономер

Мономерен ламинат

За защита на цифрови разпечатки върху мономерни фолиа.

 
дебелина
лепило
Цена без ДДС
трайност
Ламинат Oraguard 200
дебелина70 µm
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС3,80лв/м2
трайност2г.
Ламинат LG LP2812
дебелина95 µm
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС2,40лв/м2
трайност2г.
Ламинат LamiFOL LE0680
дебелина55 µm
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС1,30лв/м2
трайност1г.
Ламинат LamiFOL LE0812
дебелина80 µm
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС1,70лв/м2
трайност1г.
Полимер

Полимерен ламинат

За защита на цифрови разпечатки върху полимерно PVC фолио.

 
дебелина
лепило
Цена без ДДС
трайност
Ламинат Oraguard 244 анти-графити
дебелина70 µm
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС38,19лв/м2
трайност4-10г.
Ламинат Oraguard 215
дебелина90 µm
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС6,00лв/м2
трайност5г.
Ламинат LG LP5912
дебелина50 µm
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС7,00лв/м2
трайност4г.
Ламинат LG LP3912
дебелина90 µm
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС6,00лв/м2
трайност5г.
Каст

Каст ламинат

За сигурна защита на цифрови разпечатки върху каст PVC фолио.

 
дебелина
лепило
Цена без ДДС
трайност
Ламинат Oraguard 290
дебелина50 µm
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС13,00лв/м2
трайност8г.
Ламинат Oraguard 259
дебелина55 µm
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС24,00лв/м2
трайност8г.
Ламинат Oraguard 293
дебелина30 µm
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС15,50 - 17,20лв/м2
трайност8г.
Ламинат Oraguard 293AC
дебелина30 µm
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС55,00лв/м2
трайност2г.
Ламинат Oraguard 289F
дебелина50 µm
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС29,90лв/м2
трайност10г.
Ламинат LG LP80990
дебелина58 µm
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС10,00лв/м2
трайност8г.
Ламинат LG LP80994
дебелина40 µm
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС11,90лв/м2
трайност8г.
Подов ламинат

Подов ламинат

За защита на подови реклами от механични повреди и UV лъчение

 
дебелина
лепило
Цена без ДДС
трайност
Подов ламинат Oraguard 250AS
дебелина120 µm
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС10,50лв/м2
трайност3 месеца
Подов ламинат Oraguard 255AS
дебелина170 µm
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС14,90лв/м2
трайност6 месеца
Подов ламинат LG LP41000
дебелина200 µm
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС8,00лв/м2
трайност3г.
Подов ламинат LG LM48000
дебелина200 µm
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС8,00лв/м2
трайност3г.
Подов ламинат LamiFOL EFT2014
дебелина200 µm
лепилоперманентно прозрачно
Цена без ДДС4,40лв/м2
трайност