ЛАМИНАТИ

Мономер

Мономерен ламинат

За защита на цифрови разпечатки върху мономерни фолиа.

 
дебелина
лепило
трайност
Ламинат Oraguard 200
дебелина70 µm
лепилоперманентно прозрачно
трайност2г.
Ламинат LG LP2812
дебелина95 µm
лепилоперманентно прозрачно
трайност2г.
Ламинат LamiFOL LE0680
дебелина55 µm
лепилоперманентно прозрачно
трайност1г.
Ламинат LamiFOL LE0812
дебелина80 µm
лепилоперманентно прозрачно
трайност1г.
Полимер

Полимерен ламинат

За защита на цифрови разпечатки върху полимерно PVC фолио.

 
дебелина
лепило
трайност
Ламинат Oraguard 215
дебелина75 µm
лепилоперманентно прозрачно
трайност5г.
Ламинат Oraguard 244 анти-графити
дебелина70 µm
лепилоперманентно прозрачно
трайност4-10г.
Ламинат LG LP3912
дебелина90 µm
лепилоперманентно прозрачно
трайност5г.
Ламинат LG LP5912
дебелина50 µm
лепилоперманентно прозрачно
трайност4г.
Каст

Каст ламинат

За сигурна защита на цифрови разпечатки върху каст PVC фолио.

 
дебелина
лепило
трайност
Ламинат Oraguard 290
дебелина50 µm
лепилоперманентно прозрачно
трайност8г.
Ламинат Oraguard 259
дебелина55 µm
лепилоперманентно прозрачно
трайност8г.
Ламинат Oraguard 293
дебелина30 µm
лепилоперманентно прозрачно
трайност8г.
Ламинат Oraguard 293AC
дебелина30 µm
лепилоперманентно прозрачно
трайност2г.
Ламинат Oraguard 289F
дебелина50 µm
лепилоперманентно прозрачно
трайност10г.
Ламинат LG LP80990
дебелина58 µm
лепилоперманентно прозрачно
трайност8г.
Ламинат LG LP80994
дебелина40 µm
лепилоперманентно прозрачно
трайност8г.
Подов ламинат

Подов ламинат

За защита на подови реклами от механични повреди и UV лъчение

 
дебелина
лепило
трайност
Подов ламинат Oraguard 250AS
дебелина120 µm
лепилоперманентно прозрачно
трайност3 месеца
Подов ламинат Oraguard 255AS
дебелина170 µm
лепилоперманентно прозрачно
трайност6 месеца
Подов ламинат LG LP41000
дебелина200 µm
лепилоперманентно прозрачно
трайност3г.
Подов ламинат LG LM48000
дебелина200 µm
лепилоперманентно прозрачно
трайност3г.
Подов ламинат LamiFOL EFT2014
дебелина200 µm
лепилоперманентно прозрачно
трайност