ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА АПЛИКАЦИЯ НА PVC ФОЛИА

 

Преди апликацията на PVC фолио е препоръчително да спазите изброените по-долу изисквания
и/или да се консултирате със специалист.
Телефони за консултация: 0885 078 495; 0888 451 043

1. Минимални изисквания за апликиране

1.1. Температура
Минимална температура на средата: 15º-16ºC.
Някои фолиа могат да се лепят и при по-ниски температури (вижте техническите данни от производителя).
Всяка температура под 10ºC се счита за критична.

1.2. Изисквания към повърхността, върху която ще се лепи фолиото:

 • Достатъчно твърда
 • Гладка - При неравна и груба повърхност може да няма достатъчен контакт с лепилото.
  Лепилото трябва да контактува с повърхността на залепване по цялата ѝ площ.
 • Чиста - Повърхността трябва да бъде почистена непосредствено преди апликацията.
  Прясно боядисаните и наскоро почистените повърхности бързо събират прах и се считат за замърсени.
 • Микропореста - Повърхността не трябва да бъде пореста.
  Микропорестите материали абсорбират влага, която може да повлияе негативно въру адхезията.
 • Суха - Когато фолиото е със система за отвеждане на въздуха, повърхността не трябва да е мокра или влажна.
  Влагата може да причини образуването на балончета, както и загуба на адхезивна цялост на стикера.
 • Мокра - При мокра апликация водата трябва да бъде напълно изкарана след залепване.
  Остатъчната влага може да причини образуването на балончета, както и загуба на адхезивна цялост на стикера.
 • Кохезионна здравина - Да не се лепи върху повърхности, където силата на залепване е по-голяма от здравината на материала.
  Пример: латексова стена - фолиото се надига заедно с повърхностния слой боя.
 • Повърхностно напрежение - Лепенето върху основи с ниско повърхностно напрежение е нежелателно
  и ограничава адхезивната здравина - фолиото залепва много слабо или въобще не залепва.

  Забележка: различните материали имат различно повърхностно напрежение.
  С най-добър показател по този параметър са стъклото и металите.
  Вижте таблицата по-долу:
   
  Повърхностно напрежение на различните материали
  Високо
  (>50 dynes/mc)
  Средно
  (30-50 dynes/cm)
  Ниско
  (<30 dynes/cm)
  Отлична адхезияДобра адхезияКритично ниво на адхезия
  Стомана
  Стъкло
  Алуминий
  ПВЦ
  Полиестер
  Акрил
  ABS
  Полиетилен
  Полипропилен
  Полистерин
  PTFE - Тефлон®

 • Температурно разширение - При апликация върху основа с висок коефициент на линейно разширение,
  в зависимост от лепилната технология, фолиото може да се деформира или отлепи.

  Ако лепилото е hi-tack * или перманентно с добра адхезия към основата, фолиото се напуква или нацепва.
  Ако лепилото е римувъбъл, се получава загуба на адхезивна цялост, т.е. фолиото се отлепва.

  Забележка: * лепило с моментална максимална здравина на залепване.

2. Подготовка на повърхността за лепене:

 • Почистване - Повърхността трябва да бъде добре обезмаслена.
  Препоръчва се употребата на промишлен обезмаслител, какъвто е изопропиловият алкохол.
  Като алтернатива може да се използва медицински спирт (до 70%). Недостатък при спирта е неговата летливост при високи температури.
  При работа с медицински спирт е препоръчително температурата на средата да не надвишава 18ºC.
 • Избършете с кърпа преди обезмасителя да се изпари. Бърше се само в едната посока, за да се избегне размазване.
 • Уверете се, че повърхността е напълно суха.

 

3. Критични апликации

3.1. Лепене върху основи от поликарбонат (PC)
Между лепилото и поликарбоната протича химична реакция, в следствие на която се отделя газ.
Образуват се балончета, които нарушават адхезивната цялост и фолиото се отлепва.

 • application on PC surfaces
3.2. Лепене върху механични връзки, при които са използвани нитове, болтове и т.н.
При мономерните и полимерните фолиа, потенциалните дефекти са загуба на адхезивна цялост,
напукване и нацепване в областта на нита. За такъв тип апликации се препоръчват каст фолиа и четки за нитове.
 • application ot rivets

3.3. Лепене върху кривини
При 2D кривините, ъгълът под който се апликира фолиото, трябва да бъде над 45º, а дълбочината на кривината под 4,5см.
Виж илюстрацията по-долу:

 • application on curves

Източник: LX Hausys

4. Облепяне на автомобили

4.1. pdf ръководство

4.2. Видео инструкции

5. Поддръжка

5.1. Фолиата на Orafol за облепяне на превозни средства достигат оптимална здравина на залепване
след 3 дена. Преди изтичането на този период автомобила не трябва да се мие на автомивка.

5.2. Използването на водо и пароструйки, агресивни химикали, четки и абразиви може да доведе до
повреда и разлепване на фолиото.
Препоръчително е почистването да става ръчно с препарати предлагани от производителя на фолиото или на автомивки, които предлагат технология на измиване с текстилни валяци, без нанасяне на горещ восък.

За повече информация:  pdf Orafol maintenance instructions

6. Отстраняване на фолио
Препоръчително е да използвате препарат за сваляне на фолио.
Минимална температура на околната среда и основата: +20ºC.
Отлепянето на фолиото от основата, трябва да се прави под ъгъл 180º.
За по-лесно разлепване, нагрейте фолиото с пистолет за горещ въздух.
Възможно е дa останат части от лепилния слой в следните случаи:
- ако фолиото е много старо;
- ако температурата на средата и основата е значително по-ниска от посочената по-горе;
Тези остатъци могат да бъдат лесно премахнати с препарат за отстраняване на лепило.

Източник: Orafol

Обратно към "Полезни съвети"