ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ


I. Общи инструкции за апликация на PVC фолиа

 

1. Минимални изисквания за апликиране

1.1. Температура Минимална температура на средата: 15º-16ºC.
Някои фолиа могат да се лепят и при по-ниски температури (вижте техническите данни от производителя).
Всяка температура под 10ºC се счита за критична.
1.2. Изисквания към повърхността, върху която ще се лепи фолиото.

Научи повече


II. Полиестерни фолиа

 

Общи инструкции за монтаж върху стъкла и витражи

1. Необходими материали:

  • спрей бутилка със смес от вода и малка доза шампоан с неутрално PH
  • стъргалка за стъкла
  • гумена шпатула
  • макетен нож
  • кухненска хартия

2. Метод на апликацията

Научи повече


III. Двойнозалепващи ленти

 

При избор на самозалепваща лента трябва да се вземат под внимание следните фактори:

1. Характеристики на основата, върху която ще се лепи

1.1. Лесни за лепене основи - притежават високо повърхностно напрежение: метали, хартия, картон, акрил, стъкло и др.
Може да използвате лента със всички видове лепило: акрилатно, модифицирано акрилатно и каучуково.

1.2. Трудни за лепене повърхности са тези с ниско повърхностно напрежение, като полиетилен, полипропилен и др.
За този вид повърхности са подходящи ленти с лепило на каучукова основа.

Научи повече


IV. Избор на плоскости

 

При избор на плоскости за конкретно приложение е препоръчително да вземете под внимание
следната информация и/или да се консултирате със специалист.

  • място на приложението (изложение, климатични условия)
  • период на експлоатация
  • начин на обработка (печат, рязане, формоване, огъване и др.)
Научи повече

V. Температурно разширение

 

Покачването на температурата води до промяна в размера на материалите.
Пример: Лист от PVC плоскост "Forex Classic" с дължина 2 метра, при повишаване на температурата с +30ºC, се удължава приблизително с 2мм на линеен метър или с 4мм за цялата дължина.

Коефициентът на линейно разширение -α- изразява степента на промяна в размера на материала при изменение на температурата с 1ºC.

Научи повече