СПОМАГАТЕЛНИ МАШИНИ


Спомагателни машини

  • Машина за предварителна обработка на текстил за директен печат

    PRETREATmaker IV

    Машина за предварителна обработка на текстил за директен печат

  • Машина за обработка на текстил преди директен печат SpraJet

    SpraJet

    Машина за обработка на текстил преди директен печат

Опции